Bài 8 Amoniac và muối amoni - Bài...

Bài 8. Amoniac và muối amoni - Bài 3 trang 37 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Hiện nay, để sản xuất amoniac, người ta điều chế nitơ và hiđro bằng cách chuyển hóa có xúc tác một hỗn hợp gồm không khí, hơi nước và khí metan ( thành phần chính của khí thiên nhiên). Phản ứng giữa khí metan và hơi nước tạo ra hiđro và cacbon ddioxxit. Để loại khí oxi và thu khí nitơ, người ta đốt khí metan trong một thiết bị kín chứa không khí.

Phương trình hóa học của phản ứng điều chế hiđro, loại khí oxi và tổng hợp khí amoniac :

\(CH_4 + 2H_2O \xrightarrow[]{t^0,xt} 4H_2 + CO_2\)

\(CH_4 + 2O_2 \xrightarrow[]{t^0} CO_2 + 2H_2O ( Còn lại N_2)\)

\(N_2 + 3H_2 \xrightarrow[]{t^0,p,xt} 2NH_3\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP