Bài 7 Nitơ - Bài 1 trang 31...

Bài 7. Nitơ - Bài 1 trang 31 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

-Phân tử nitơ gồm 2 nguyên tử liên kết cộng hoá trị hình thành một liên kết ba. Do cấu hình electron của nguyên tử nito : \(7^{N: 1s^2 2s^2 3p^3}\)

- Ở phân lớp ngoài cùng 2p có ba electron riêng lẻ làm cho 2 nguyên tử nitơ nối cộng hoá trị ba với nhau tạo thành công thức phân tử : \(N \equiv N\)

- Ở điều kiện thường nitơ là một chất rất trơ về mặt hoá học vì liên kết ba rất bền. Ở 3000 độ C, nó chưa bị phân huỷ thành 2 nguyên tử. Phân tử nitơ trở nên hoạt động khi nó ở nhiệt độ cao.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP