Bài 5 Luyện tập: Axit bazơ và muối...

Bài 5. Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dun...

0
Bài 5. Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Bài 7 trang 23 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a) Tạo thành kết tủa \(Cr(OH)_3\)

\(Cr_2(SO_4)_3 + 6KOH \rightarrow 2Cr(OH)_3 \downarrow + 3K_2SO_4\)

\(Cr^{3+} + 3OH^- \rightarrow Cr(OH)_3 \downarrow\)

b) Tạo kết tủa \(Al(OH)_3\)

\(AlCl_3 + 3NH_3 + 3H_2O \rightarrow Al(OH)_3 \downarrow + 3NH_4Cl\)

\(Al^{3+} + 3NH_3 + 3H_2O \rightarrow Al(OH)_3 \downarrow + 3NH_4^+\)

c) \(Ni(NO_3)_2 + 2KOH \rightarrow Ni(OH)_2 \downarrow + 2KNO_3\)

\(Ni^{2+} + 2OH^- \rightarrow Ni(OH)_2 \downarrow\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP