Bài 1 Sự điện li - Bài 1...

Bài 1. Sự điện li - Bài 1 trang 7 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Các dung dịch axit như HCl, bazơ như NaOH và muối như NaCl dẫn được điện là do các dung dịch này có chứa các tiểu phân mang điện tích chuyển động tự do gọi là ion. Còn các dung dịch như ancol etylic, saccarozo, glixerol không dẫn điện là do không chứa các tiểu phân mang điện tích.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP