Bài 3 Sự điện li của nước pH...

Bài 3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị Axit - bazơ - Bài 6 tran...

0
Bài 3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị Axit - bazơ - Bài 6 trang 14 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Dung dịch HCl 0,010M ở \(25^0C\) có tích số ion của nước là :

[\(H^+\)] [\(OH^-\)] = \(1,0.10^{-14}\)

Chọn B. Vì tích số ion của nước bằng hằng số cả trong dung dịch loãng của các chất khác nhau.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP