Bài 3 Sự điện li của nước pH...

Bài 3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị Axit - bazơ - Bài 5 tran...

0
Bài 3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị Axit - bazơ - Bài 5 trang 14 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ta có phương trình :

HCl \(\rightarrow\) \(H^+\) + \(Cl^-\)

0,10M 0,10M

Dung dịch HCl 0,10M có pH = 1,0 và [\(OH^-\)] = \(1,0.10^{-13}\)M

NaOH \(\rightarrow\) \(Na^+\) + \(OH^-\)

0,010M 0,010M

Dung dịch NaOH 0,010M có pH = 12 và [\(H^+\)] = \(1,0.10^{-12}\)M

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP