Bài 3 Sự điện li của nước pH...

Bài 3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị Axit - bazơ - Bài 4 tran...

0
Bài 3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị Axit - bazơ - Bài 4 trang 14 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chọn C.

Một dung dịch có [\(OH^-\)] = \(1,5.10^{-5}M\)

\(\rightarrow \) [\(H^+\)] = \(\dfrac{1,0.10^{-14}}{1,5.10^{-5}}\) = \(6,7.10^{-10}M<1,0.10^{-7}M\)

Vậy dung dịch có môi trường kiềm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP