Bài 4 Phản ứng trao đổi ion trong...

Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Bài 1...

0
Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Bài 1 trang 20 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi các ion kết hợp được với nhau tạo thành ít nhất một trong các chất sau :

- Chất kết tủa :

Ví dụ: \(AgNO_3 + HCl \rightarrow AgCl \downarrow + HNO_3\)

- Chất điện li yếu :

Ví dụ : \(HCl + CH_3COONa \rightarrow CH_3COOH +NaCl\)

- Chất khí:

Ví dụ: \(2HCl + Na_2CO_3 \rightarrow 2NaCl + CO_2 \uparrow + H_2O\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP