Bài 4 Phản ứng trao đổi ion trong...

Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Bài 6...

0
Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Bài 6 trang 20 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phản ứng xảy ra trong dung dịch tạo \(Fe(OH)_3 \) là :

\(Fe(NO_3)_3 + 3KOH ​​​​\rightarrow Fe(OH)_3 \downarrow + 3KNO_3\)

Chọn D.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP