Bài 5 Luyện tập: Axit bazơ và muối...

Bài 5. Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dun...

0
Bài 5. Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Bài 3 trang 22 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Dung dịch có pH = 9

Suy ra [\(H^+\)] = \(10^{-9}\)

[\(OH^-\)] = \(\dfrac{10^{-14}}{10^{-9}}\) = \(10^-5M\)

Dung dịch có tính kiềm vì pH < 7 và phenolphtatein không màu sẽ chuyển sang màu hồng ( pH \(\geq\) 8,3 )

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP