Bài 4 Phản ứng trao đổi ion trong...

Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Bài 7...

0
Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Bài 7 trang 20 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a) Phản ứng tạo thành chất kết tủa :

\(BaCl_2 + Na_2SO_4 ​​​​\rightarrow BaSO_4 \downarrow + 2NaCl\)

\(Ba^{2+} + SO_4^{2-} ​​​​\rightarrow BaSO_4 \downarrow\)

b) Phản ứng tạo thành chất điện li yếu :

\(HNO_3 + CH_3COOK ​​​​\rightarrow CH_3COOH + KNO_3\)

\(H^+ + CH_3COO^- ​​​​\rightarrow CH_3COOH\)

c) Phản ứng tạo thành chất khí :

\(NH_4Cl + NaOH ​​​​\rightarrow NH_3 \uparrow + H_2O + NaCl\)

\(NH_4^+ + OH^- ​​​​\rightarrow NH_3 \uparrow + H_2O\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP