Bài 5 Luyện tập: Axit bazơ và muối...

Bài 5. Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dun...

0
Bài 5. Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Bài 6 trang 23 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Kết tủa CdS được tạo thành khi có cặp phản ứng :

\(Cd(NO_3)_2 + H_2S \rightarrow CdS \downarrow + 2HNO_3\)

\(Cd^{2+} + S^{2-} \rightarrow CdS \downarrow\)

Vì vậy, chúng ta chọn B.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP