Bài 7 Nitơ - Bài 3 trang 31...

Bài 7. Nitơ - Bài 3 trang 31 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a) Chọn B. Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là \(Li_3N\) và AlN.

b) Các phương trình hóa học:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Ở đây \(N_2\) cũng là chất oxi hóa.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP