Bài 7 Nitơ - Bài 2 trang 31...

Bài 7. Nitơ - Bài 2 trang 31 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Nitơ không duy trì sự hô hấp và sự cháy nhưng nó không phải là khí độc.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP