Bài 8 Amoniac và muối amoni - Bài...

Bài 8. Amoniac và muối amoni - Bài 1 trang 37 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Khí amoniac tan rất mạnh vào nước, ở nhiệt độ \(20^0C\) một lít nước hòa tan khoảng 800 lít khí \(NH_3\). Thí nghiệm vòi nước phun chứng minh tính tan này.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP