Cho 61 2 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Cho 61,...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Cho 61,2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí NO ( sản phẩm khử duy nhất, đktc) , đung dịch Y và còn lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là :
A. 151,5
B. 137,1
C. 97,5
D. 108,9

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP