Hòa tan hết a gam hỗn hợp gồm...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Hòa tan...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Hòa tan hết a gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Al2O3 trong dung dịch hỗn hợp chứa 0,26 mol KHSO4 và 0,03 mol KNO3. Sau phản ứng thu được 0,672 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 khí, trong đó có một khí không màu hóa nâu trong không khí, tỉ khối của X đối với H2 bằng 31/3 và dung dịch Y chứa 38,82 gam muối trung hòa. Cho dung dịch NaOH phản ứng hết các chất trong dung dịch Y thấy có 0,24 mol NaOH tham gia phản ứng, đồng thời có m gam kết tủa xuất hiện. Giá trị của m là

A. 4,66. B. 4,55. C. 5,33. D. 3,55.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP