Chỉ dùng thêm quỳ tím làm thuốc thử...

Chương 1: Sự Điện Li Chỉ dùng thêm quỳ tím làm thuốc thử có thể phân ...

0
Chương 1: Sự Điện Li

Chỉ dùng thêm quỳ tím làm thuốc thử có thể phân biệt được mấy dung dịch trong các dung dịch mất nhãn sau: H2SO4, Ba(OH)2, Na2CO3, NaOH
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

níu dùng mỗi quỳ tím bết được có axit khác màu thôi :>> 3 cái kia cùng màu rồi chọn d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP