X là hỗn hợp gồm axit cacboxylic đơn...

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic X là hỗn hợp gồm axit cac...

0
Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

X là hỗn hợp gồm axit cacboxylic đơn chức Y và ancol no Z, đều mạch hở và có cùng số cacbon trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X cần 12,6 gam O2, sau phản ứng thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 5,85 gam nước. Este hóa hoàn toàn 0,2 mol X thì khối lượng este tối đa thu được là:

A. 12,50 gam B. 8,55 gam C. 10,17 gam D. 11,50 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP