Khi nhiệt phân hoàn toàn từng muối X...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Khi nhi...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Khi nhiệt phân hoàn toàn từng muối X, Y thì đều tạo ra số mol khí nhỏ hơn số mol muối tương ứng. Đốt một lượng nhỏ tinh thể Y trên đèn khí không màu, thấy ngọn lửa có màu vàng. Hai muối X, Y lần lượt là:
A. KMnO4 và NaNO3.
B. Cu(NO3)2 và NaNO3.
C. CaCO3 và NaNO3.
D. NaNO3 và KNO3.
Giải thích hộ mình với

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

y đốt lên có ngọn lửa màu vàng => muối của natri loại d
x, y tạo ra số mol khí nhỏ hơn số mol muối => loại b, c
chọn câu a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP