Khi nói về năng lượng của một vật...

Chương 1: Dao Động Cơ Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Thế năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.
B. Động năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí biên.
C. Cứ mỗi chu kì dao động của vật, có bốn thời điểm thế năng bằng động năng.
D. Thế năng và động năng của vật biến thiên cùng tần số với tần số của li độ.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Cứ mỗi chu kì dao động của vật, có bốn thời điểm thế năng bằng động năng.

chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP