Luật Thơ - Soạn bài Luật thơ...

Luật Thơ - Soạn bài Luật thơ

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phân biệt cách gieo vần, ngắt nhịp và hài thanh hai câu thơ bảy tiếng trong thể song thất lục bát với thể thất ngôn Đường luật qua các ví dụ sau:

a. Cách gieo vẩn

  1. Vần chân và vần lưng (nguyệt - mịt; mây tay)
  2. Vần chân, độc vận (một vần) (a: xa, hoa, nhà)

b. Ngắt nhịp

1. 3/4

2. 4/3

c. Hài thanh

1. T B B B B T T

T B B T T T B

2. T T B B T T B

B B T T T B B

T B B T B B T

B T B B T T B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP