Menđen giải thích quy luật phân li bằng...

Quy Luật Di Truyền Menđen giải thích quy luật phân li bằng A. sự phân...

0
Quy Luật Di Truyền

Menđen giải thích quy luật phân li bằng
A. sự phân li độc lập, tổ hợp tự do của cặp gen.
B. sự phân li độc lập tổ hợp tự do của cặp alen.
C. hiện tượng trội lặn hoàn toàn.
D. giả thuyết "giao tử thuần khiết".

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án d

Thời của Menđen chưa có khái niệm gen, alen → Loại đáp án A,B.
Khi giải thích qui luật phân ly ông đã đề xuất khái niệm giao tử thuần
khiết: Mỗi tính trạng được qui định bởi một cặp nhân tố di truyền và mỗi
giao tử chỉ chứa một nhân tố di truyền của bố hoặc mẹ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP