Các bước trong phương pháp phân tích cơ...

Quy Luật Di Truyền Các bước trong phương pháp phân tích cơ thể lai củ...

0
Quy Luật Di Truyền

Các bước trong phương pháp phân tích cơ thể lai của Menđen gồm:
(1) Đưa giả thuyết giải thích kết quả và chứng minh giả thuyết.
(2) Lai các dòng thuần khác nhau về một hoặc nhều tính trạng rồi phân tích kết quả ở F1, F2, F3.
(3) Tạo các dòng thuần chủng.
(4) Sử dụng toán xác suất để tiến hành nghiên cứu để phân tích kết quả phép lai.
Trình tự các bước Menđen đã tiến hành nghiên cứu để rút ra được qui luật di truyền là?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

3-2-4-1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP