Người ta có thể tạo ra giống cây...

Ứng Dụng Di Truyền Học Người ta có thể tạo ra giống cây khác loài bằn...

0
Ứng Dụng Di Truyền Học

Người ta có thể tạo ra giống cây khác loài bằng phương pháp
(1) Lai tế bào xôma. (2) Lai khác dòng, khác thứ.
(3) Lai xa kèm đa bội hóa. (4) Nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn thành cây đơn bội.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(1) Lai tế bào xôma.
(3) Lai xa kèm đa bội hóa.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP