Ở một loài có bộ NST 2n =...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Ở một loài có bộ NST 2n = 24. Một thể đột...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Ở một loài có bộ NST 2n = 24. Một thể đột biến mà cơ thể có một số tế bào có 23
NST, một số tế bào có 25 NST và các tế bào còn lại có 24 NST. Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng này?
A. Quá trình giảm phân tạo giao tử ở bố có một cặp NST không phân li còn mẹ giảm phân bình thường.
B. Quá trình giảm phân hình thành giao tử ở cả bố và mẹ đều có một cặp NST không phân li.
C. Quá trình nguyên phân ở một mô hoặc một cơ quan nào đó có một cặp NST không phân li.
D. Trong quá trình nguyên phân đầu tiên của hợp tử có một cặp NST không phân li.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đán án D

Trên thể để biến của một số té bào có 23 nst (2n-1) và 1 số tb có 25nst (2n+1)→đột biến liên quan đến sự phân li của 1 cặp nst

cơ thể bình thường và tb đột biến → chứng tỏ quá trình đột biến xảy ra ở quá trình nguyên phân 1 cặp nst

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP