Ở một loài bọ cánh cứng A :mắt...

Di Truyền Quần Thể Ở một loài bọ cánh cứng A :mắt dẹt, trội hoàn toàn...

0
Di Truyền Quần Thể

Ở một loài bọ cánh cứng A :mắt dẹt, trội hoàn toàn so với a: mắt lồi, B : mắt xám, trội hoàn toàn so với b: mắt trắng. Biết gen nằm trên NST thường và thể mắt dẹt đồng hợp bị chết ngay sau khi được sinh ra. Trong phép lai AaBb x AaBb, người ta thu được 780 cá thể con sống sót. Số cá thể con có mắt lồi, màu trắng là

A. 65 B. 200 C. 195 D. 130

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Cách 1:

Ở loài bọ cánh cững. A- mắt dẹt, a- mắt lồi. B-mắt xám, b-mắt trắng.

Biết gen nằm trên NST thường và thể mắt dẹt đồng hợp bị chết ngay sau khi sinh.

Trong phép lai AaBb × AaBb thu được 780 cá thể sống sót = 3/4 × 1 =3/4

→ Tổng số cá thể có thể thu được là: 1040

Số cá thể con có mắt lồi, màu trắng: aabb = 1/16.(1040) = 65.

Cách 2:

Phép lai giữa AaBb x AaBb sẽ cho tổng số tổ hợp gen là 16.

Trong đó có 4 tổ hợp gen là thể mắt dẹt đồng hợp tử là: 1AABB,2AABb,1AAbb.

Còn lại 12 tổ hợp gen, trong đó cá thể con có mắt lồi, màu trắng (aabb) là: 780 :12 = 65

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP