Trong các đặc điểm sau những đặc điểm...

Quần Thể Trong các đặc điểm sau, những đặc điểm nào có thể có ở một q...

0
Quần Thể

Trong các đặc điểm sau, những đặc điểm nào có thể có ở một quần thể sinh vật sinh
sản hữu tính?
(1) Quần thể bao gồm nhiều cá thể sinh vật
(2) Quần thể là tập hợp của các cá thể cùng loài
(3) Các cá thể trong quần thể có khả năng giao phối với nhau
(4) Quần thể gồm nhiều cá thể cùng loài phân bố ở các nơi khác nhau
(5) Các cá thể trong quần thể có kiểu gen hoàn toàn giống nhau
(6) Quần thể có thể có khu vực phân bố rộng, giới hạn bởi các chướng ngại của thiên nhiên
như sông, núi, biển, .....

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Theo định nghĩa về quần thể: Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể trong cùng một loài, cùng sinh
sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời gian nhất định, có khả năng sinh sản và tạo
thành những thế hệ mới.
2, 3, (6) đúng.
(1) sai. Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể trong cùng một loài chứ không phải bao gồm nhiều cá
thể sinh vật ngẫu nhiên
(4) sai. Quần thể phải cùng khu phân bố, trong một khoảng không gian xác định.
5. sai. Các cá thể trong quần thể có kiểu gen khác nhau.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP