Để tìm hiểu hiện tượng kháng thuốc ở...

Tiến Hóa Để tìm hiểu hiện tượng kháng thuốc ở sâu bọ, người ta đã làm...

0
Tiến Hóa

Để tìm hiểu hiện tượng kháng thuốc ở sâu bọ, người ta đã làm thí nghiệm dùng DDT để xử lý các dòng ruồi giấm được tạo ra trong phòng thí nghiệm. Ngay từ lần xử lý đầu tiên, tỉ lệ sống sót của dòng đã rất khác nhau (thay đổi từ 0-100% tùy dòng). Kết quả thí nghiệm chứng tỏ khả năng kháng DDT:
A. Chỉ xuất hiện tạm thời do tác động trực tiếp của DDT.
B. Là sự biến đổi đồng loạt để thích ứng trực tiếp với môi trường có DDT.
C. Không liên quan đến đột biến hoặc tổ hợp đột biến đã phát sinh trong quần thể.
D. Liên quan đến những đột biến và tổ hợp đột biến phát sinh ngẫu nhiên từ trước.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án d
kết quả thí nghiệm chứng tỏ khả năng kháng ddt liên quan đến những đột biến và tổ hợp đột biến
phát sinh ngẫu nhiên từ trước.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP