Nhận xét không đúng khi so sánh sự...

Sinh Thái Học Nhận xét không đúng khi so sánh sự khác nhau về cấu trú...

0
Sinh Thái Học

Nhận xét không đúng khi so sánh sự khác nhau về cấu trúc, chu trình dinh
dưỡng và chuyển hóa năng lượng giữa các hệ sinh thái tự nhiên với các hệ sinh thái
nhân tạo là:
A. Ở hệ sinh thái tự nhiên, tất cả thức ăn cho sinh vật đều được cung cấp bên trong
hệ sinh thái còn ở hệ sinh thái nhân tạo thức ăn được con người cung cấp, có một
phần sản lượng sinh vật được thu hoạch mang ra ngoài hệ sinh thái.
B. Hệ sinh thái tự nhiên được cung cấp năng lượng chủ yếu từ mặt trời còn hệ sinh
thái nhân tạo ngoài năng lượng mặt trời còn được cung cấp thêm một phần sản lượng
và năng lượng khác (phân bón,…).
C. Hệ sinh thái tự nhiên và nhân tạo đều có cấu trúc phân tầng và có đủ các thành
phần sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải.
D. Thành phần loài phong phú và lưới ăn phức tạp ở hệ sinh thái tự nhiên còn hệ
sinh thái nhân tạo có ít loài và lưới thức ăn đơn giản.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án c
nhận xét không đúng là: c. hệ sinh thái tự nhiên và nhân tạo đều có cấu trúc phân tầng và có đủ các thành phần sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải.
do hệ sinh thái nhân tạo có cấu trúc đơn điệu: ví dụ 1 cánh đồng lúa, chỉ có 1 loài thực vật là chính, các loài khác bị con người loại bỏ đi để tăng năng suất cho lúa

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP