Ở một loài thực vật alen B quy...

Quy Luật Di Truyền Ở một loài thực vật, alen B quy định hoa đỏ trội h...

0
Quy Luật Di Truyền

Ở một loài thực vật, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen
D quy định quả có nhiều hạt trội hoàn toàn so với alen d quy định quả không hạt; các cặp gen di truyền phân li độc lập với nhau. Từ một cây tam bội có kiểu gen BBbDDd, người ta tiến hành nhân giống vô tính đã thu được 100 cây con. Các cây con này được trồng trong điều kiện môi trường phù hợp. Theo lí thuyết, kiểu hình của các cây con sẽ là:
A. Hoa đỏ, quả có nhiều hạt. B. Hoa trắng, quả có nhiều hạt.
C. Hoa trắng, quả không hạt. D. Hoa đỏ, quả không hạt.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D
Vì kiểu gen BBbDDd là của cây tam bội. Cây tam bội thường không có khả năng sinh sản hữu tính nên không hạt.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP