Ở ruồi giấm 2n = 8 Một nhóm...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Ở ruồi giấm 2n = 8. Một nhóm tế bào sinh ...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Ở ruồi giấm 2n = 8. Một nhóm tế bào sinh tinh mang đột biến cấu trúc ở hai nhiễm sắc
thể thuộc 2 cặp tương đồng số 1 và số 3. Biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường và
không xảy ra trao đổi chéo. Tính theo lý thuyết, tổng tỉ lệ các loại giao tử có thể mang nhiễm
sắc thể đột biến trong tổng số giao tử là:

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

mỗi cặp có đột biến nst cho ra 1/2 giao tử bình thường vậy tỷ lệ giao tử bình thường về tất cả các
nst là 1/2 ×1/2 =1/4
vậy tỷ lệ giao tử đột biến là: 1- 1/4 =3/4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP