Một gen có sô nucleotit là 1170 Sau...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Một gen có sô nucleotit là 1170. Sau đột ...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Một gen có sô nucleotit là 1170. Sau đột biến, phân tử protein giảm xuống 1 axit amin
và xuất hiện thêm 2 axit amin mới.
(1) Chiều dài của gen đột biến ngắn hơn so với gen ban đầu.
(2) Chiều dài của gen đột biến là 1978,8 A.
(3) Gen ban đầu xảy ra đột biến, làm mất 3 cặp nucleotit ở 3 bộ ba liên tiếp nhau.
(4) Gen ban đầu xảy ra đột biến, làm mất 3 cặp nucleotit ở 3 bộ ba bất kì ở vùng giữa gen.

(5) Gen ban đầu xảy ra đột biến, làm mất 3 cặp nucleotit ở 1 bộ ba.
Có bao nhiêu phát biểu đúng?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

vì sau đột biến phân tử pr giảm một aa và xuất hiện hai aa mới chứng tỏ gen đã xảy ra đột biến mất
ba cặp nu ở ba bộ ba liên tiếp nhau.
- vì mất nu nên chiều dài của gen đột biến sẽ ngắn hơn chiều dài của gen ban đầu.
- chiều dài của gen đột biến là:( 1170 - 3.2):2.3,4
Þ có 3 ý đúng là 1,2,3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP