Trên một mạch của gen có tỉ lệ...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Trên một mạch của gen có tỉ lệ A:T:X:G = ...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Trên một mạch của gen có tỉ lệ A:T:X:G = 4:2:2:1. Tỉ lệ (A+T)/(X+G) của gen là:
A. 3 B. 2 C. 4 D. 1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án b
tỉ lệ (a+t)/(x+g) =(4+2)/(2+1)=2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP