Có bao nhiêu biện pháp dưới đây giúp...

Sinh Thái Học Có bao nhiêu biện pháp dưới đây giúp bảo vệ các hệ sinh...

0
Sinh Thái Học

Có bao nhiêu biện pháp dưới đây giúp bảo vệ các hệ sinh thái rừng?
1. Trồng cây gây rừng.
2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ rừng.
3. Vận động đồng bào dân tộc thiểu số sống du canh, du cư.
4. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
5. Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia,…
6. Phòng cháy rừng

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

những biện pháp giúp bảo vệ hệ sinh thái rừng là: 1,2, 5, 6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP