Theo quan niệm hiện đại về quá trình...

Tiến Hóa Theo quan niệm hiện đại, về quá trình phát sinh loài người, ...

0
Tiến Hóa

Theo quan niệm hiện đại, về quá trình phát sinh loài người, trong các khẳng định dưới
đây có bao nhiêu khẳng định đúng?
(1) Loài người ngày nay nhờ có tiến bộ khoa học và kỹ thuật nên không chịu tác động của
chọn lọc tự nhiên.
(2) Tiếng nối và chữ viết đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa của loài người.
(3) Tiến hóa văn hóa (xã hội) chứ không phải tiên hóa sinh học chi phối sự hình thành loài
người hiện đại.
(4) Tiến hóa sinh học làm cho các dạng vượn người hóa thạch tiến hóa thành người ngày
nay.
(5) Các loài sắp xếp đúng theo trình tự thời gian tiến hóa là : Homo habilis, Homo
neanderthalensis; Homo erectus; Homo Sapies.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

trong quá trình phát sinh loài người, con người ngày nay có được khả năng tiến hóa văn hóa,thông
qua tiếng nói và chữ viết con người dạy nhau cách chế tạo công cụ...con người ngày nay càng ít phụ
thuộc vào thiên nhiên, có kích thước cơ thể lớn hơn và tuổi thọ cao hơn. tuy vậy không phải con người
hiện đại hoàn toàn không chịu tác động của chọn lọc tự nhiên.
- nhờ có tiếng nói và chữ viết mà con người ngày nay khác xa hẳn so với thời xưa. như vậy hai yếu tố
này có vai trò rất quan trọng.
- sự thay đổi của người xưa đến người hiện đại là nhờ kết quả của quá trình tiến hóa văn hóa.
- nhờ sự phát triển của khoa học công nghệ, thông qua quá trình học tập và đời sống, con người được
cải thiện, tuổi thọ gia tăng từ thế hệ này sang thế hệ khác mà không cần có những biến đổi thích nghi về
mặt thể chất (tiến hóa sinh học).
- quá trình tiến hóa: homo habilis; homo erectus; homo sapies.
có 2 ý đúng là 2 và 3.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP