Một gen ở vi khuẩn có tổng số...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Một gen ở vi khuẩn có tổng số 2128 liên k...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Một gen ở vi khuẩn có tổng số 2128 liên kết hiđrô. Trên mạch 1 của gen có số nuclêôtit loại A
bằng số nuclêôtit loại T; số nuclêôtit loại G gấp 2 lần số nuclêôtit loại A; số nuclêôtit loại X gấp 3 lần số nuclêôtit loại T. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1) Khi gen tự nhân đôi 3 lần, môi trường cung cần cung cấp số nuclêôtit loại A là 1586.

(2) Chiều dài gen nói trên là 2665,6 A 0
(3) Số Nu loại G trong gen là: 560
(4) Khối lượng của gen nói trên là: 475800 đvc;
(5) Phân tử mARN được tổng hợp từ gen trên có số Nu là 784.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gen có 2128 liên kết H = 2A + 3G (1)
Mạch 1:
A 1 = T 1 = x
G 1 = 2A 1 = 2x

X 1 = 3T 1 = 3x
Do nguyên tắc bổ sung, mạch 2:
A 2 = T 2 = x
G 2 = 3x , X 2 = 2x
Vậy toàn mạch:
A = T = 2x
G = X = 5x
Thay vào (1) ta có 2.2x + 3.5x = 2128
Vậy x = 112.
Vậy A = T = 224.
G = X = 560.
(1) Gen tự nhân đôi 3 lần, môi trường cung cấp số nu loại A là (2 3 – 1) x 224 = 1568 nên (1) sai.
(2) Chiều dài gen trên là (224 +560) x 3,4 = 2665,6 A o nên (2) đúng. (3) đúng.
(4) Khối lượng gen nói trên là (224+560) x 2 x 300 = 336224 => (4) sai
(5) Phân tử mARN được tổng hợp tử gen có số Nu là: 224 + 560 = 784.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP