Ở một loài động vật khi cho lai...

Quy Luật Di Truyền Ở một loài động vật, khi cho lai $\frac{DE}{de}AaB...

0
Quy Luật Di Truyền

Ở một loài động vật, khi cho lai $\frac{DE}{de}AaBb \times \frac{DE}{de}AaBb$

. Biết các gen liên kết hoàn toàn các giao tử kết hợp một cách ngẫu nhiên. Theo lý thuyết, số kiểu gen tối đa tạo ra ở đời con là

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

số kiểu gen tối đa ở đời con là:
4 x 9=36

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP