Trong công nghệ gen để đưa gen tổng...

Ứng Dụng Di Truyền Học Trong công nghệ gen, để đưa gen tổng hợp insul...

0
Ứng Dụng Di Truyền Học

Trong công nghệ gen, để đưa gen tổng hợp insulin của người vào vi khuẩn E. coli, người ta đã sử dụng thể truyền là
A. tế bào thực vật.
B. tế bào động vật.
C. nấm
D. plasmit.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

là plasmit

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP