Một quần thể gia súc đang ở trạng...

Di Truyền Quần Thể Một quần thể gia súc đang ở trạng thái cân bằng di...

0
Di Truyền Quần Thể

Một quần thể gia súc đang ở trạng thái cân bằng di truyền có 84% số cá thể lông vàng, các các thể còn lại có lôngđen. Biết gen A quy định lông vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định lông đen. Tần số của alen A và alen a trong quần thể này lần lượt là

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

0,6 và 0,4

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP