Xét các trường hợp sau: 1 Gen nằm...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Xét các trường hợp sau: (1) Gen nằm trên ...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Xét các trường hợp sau:
(1) Gen nằm trên NST giới tính ở vùng tương đồng và trên một cặp NST có nhiều cặp gen.
(2) Gen nằm trong tế bào chất (trong ti thể hoặc lục lạp) và trong mỗi bào quan có nhiều gen.
(3) Gen nằm trên NST thường và trên mỗi cặp NST có nhiều cặp gen.
(4) Gen nằm trên NST thường và trên mỗi cặp NST có ít cặp gen.
(5) Gen nằm trong tế bào chất (trong ti thể hoặc lục lạp) và trong mỗi bào quan có ít gen.
(6) Gen nằm trên NST giới tính Y ở vùng không tương đồng và trên một NST có nhiều gen.
Trong các trường hợp trên, có bao nhiêu trường hợp gen không tồn tại thành cặp alen?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

gen không tồn tại thành cặp alen trong 3 trường hợp 2, 5 và 6.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP