Mối quan hệ nào dưới đây không có...

Sinh Thái Học Mối quan hệ nào dưới đây không có loài nào có lợi? A. V...

0
Sinh Thái Học

Mối quan hệ nào dưới đây không có loài nào có lợi?
A. Vật chủ - vật kí sinh B. Hội sinh
C. Ức chế - cảm nhiễm D. Sinh vật này ăn sinh vật khác

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a, b, d loại vì quan hệ vật chủ - vật kí sinh; quan hệ hội sinh; quan hệ sinh vật này ăn sinh vật khác
đều có một loài được lợi.
- c chọn vì quan hệ ức chế - cảm nhiễm là không có loài nào có lợi (giữa loài tiết chất độc và loài bị
ảnh hưởng không có mối quan hệ về dinh dưỡng với nhau, không cạnh tranh nhau về nguồn sống và nơi
ở, loài tiết chất độc chỉ “vô tình” gây hại đến các loài sống quanh nó).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP