Khi nói về các yếu tố ngẫu nhiên...

Tiến Hóa Khi nói về các yếu tố ngẫu nhiên theo lý thuyết tiến hóa hiệ...

0
Tiến Hóa

Khi nói về các yếu tố ngẫu nhiên theo lý thuyết tiến hóa hiện đại, trong các phát biểu
sau có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1) Khi không xảy ra đột biến thì các yếu tố ngẫu nhiên không thể làm thay đổi thành phần
kiểu gen và tần số alen của quần thể.
(2) Một quần thể đang có kích thước lớn, nhưng do các yếu tố bất thường làm giảm kích
thước của quần thể một cách đáng kể thì những cá thể sống sót có thể có vốn gen khác với
vốn gen của quần thể ban đầu.
(3) Với quần thể có kích thước càng nhỏ thì các yếu tố ngẫu nhiên càng dễ làm thay đổi tần
số alen của quần thể và ngươc lại.
(4) Kết quả tác động của các yếu tố ngâu nhiên luôn dẫn đến làm nghèo vốn của quần thể,
làm giảm sự đa dạng di truyền.
(5) Ở các quần thể kích thước nhỏ, tần số gen có thể bị thay đổi một cách đáng kể.
(6) Các yếu tố ngẫu nhiên tác động một cách độc lập với nhân tố chọn lọc tự nhiên trong quá
trình hình thành loài.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ngay cả khi đột biến không xảy ra cũng không có cltn và di nhập gen thì tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể cũng có thể bị thay đổi qua các thế hệ bởi tác động của các yếu tố ngãu nhiên
- một quần thể có kích thước lớn nhưng do các yếu tố thiên tai hoặc bất kì yếu tố nào khác làm giảm kích thước quần thể một cách đáng kể thì những cá thể sống sót có thể có vốn gen khác biệt so với vốn gen của quần thể ban dầu.
- sự biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen hay xảy ra đối với những quần thể cs kích thước nhỏ. với các quần thể càng nhỏ thì các yếu tố ngãu nhiên càng dễ làm thay đổi tần số alen của quần thể và ngược lại. vì vậy quần thể càng nhỏ thì sự tần số alen có thể tay đổi một cách đáng kể.
- kết quả tác động của các yếu tố ngẫu nhiên dẫn đến làm nghèo vốn gen của quần thể, giảm đa dạng
di truyền.
- trong quá trình hình thành loài, các nhân tố tiến hóa kết hợp với nhau tác động lên quần thể để gây ra sự sai khác trong thành phần kiểu gen dẫn đến cách li sinh sản để hình thành loài mới. vì vậy yếu tố ngẫu nhiên và cltn không tác động độc lập và kết hợp với nhau.
Þ có 4 ý đúng là 2,3,4,5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP