Mức độ có lợi hay có hại của...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Mức độ có lợi hay có hại của gen đột biến...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Mức độ có lợi hay có hại của gen đột biến phụ thuộc vào:
(1) Số lượng gen có trong kiểu gen.
(2) Điều kiện môi trường sống.
(3) Tổ hợp gen.
(4) Đặc điểm cấu trúc của gen.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đột biến gen có tần số thấp nhưng trong cơ thể có số lượng gen rất lớn
- đột biến gen có thể có hai, có lợi và đa số là trung tính. tuy nhiên đột biến gen khi đã biểu hiện
thành kiểu hình thì luôn gay hại cho thể đột biến
- khả năng biểu hiện của đột biến gen phụ thuộc vào hai yếu tố là tổ hợp gen và điều kiện của môi
trường sống. trong tổ hơp gen này nó có thể có hại nhưng trong tổ hợp gen khác nó có thể có lợi.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP