Khi nói về kích thước quần thể có...

Quần Thể Khi nói về kích thước quần thể, có bao nhiêu phát biểu sau đ...

0
Quần Thể

Khi nói về kích thước quần thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Kích thước tối thiểu là số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển.
II. Kích thước tối đa là số lượng cá thể lớn nhất mà quần thể có thể có được, phù hợp với khả năng
cung cấp nguồn sống của môi trường.
III. Kích của quần thể thường được duy trì ổn định, ít thay đổi theo thời gian.
IV. Kích thước quần thể phụ thuộc vào tỉ lệ sinh sản, tỉ lệ tử vong, nhập cư và xuất cư.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Phát biểu I, II, IV đúng, III sai → Đáp án C
III – Sai. Vì kích thước quần thể thường không được ổn định, chúng thay đổi tùy theo thời gian, yếu tố môi trường…

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP