Điều gì là đúng đối với các yếu...

Tiến Hóa Điều gì là đúng đối với các yếu tố ngẫu nhiên và chọn lọc tự...

0
Tiến Hóa

Điều gì là đúng đối với các yếu tố ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên:
(1) Chúng đều là các nhân tố tiến hóa.
(2) Chúng đều là các quá trình hoàn toàn ngẫu nhiên.
(3) Chúng đều dẫn đến sự thích nghi.
(4) Chúng đều làm giảm đa dạng di truyền của quần thể.
Số câu trả lời đúng là?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

những ý đúng với yếu tố ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên là : (1)
(2) chọn lọc tự nhiên là có hướng

(3) sai do chỉ có chọn lọc tự nhiên dẫn đến sự thích nghi.
(4) đúng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP