Cho biết alen A quy định quả tròn...

Quy Luật Di Truyền Cho biết alen A quy định quả tròn trội hoàn toàn s...

0
Quy Luật Di Truyền

Cho biết alen A quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen a quy định quả bầu, alen B quy định hạt vàng, trội hoàn toàn so với alen b quy định hạt xanh. Hai cặp gen phân li độc lập. Kiểu gen của P như thế nào để F 1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 3 : 3 :1 : 1?
(1) AaBb x AaBb. (2) AaBb x Aabb. (3) AaBb x aaBb.
(4) Aabb x aaBb. (5) AaBb x aabb.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

F 1 : 3 : 3 : 1 : 1 = (3 : 1) x (1 : 1)
KH: 3 : 1 → P : Aa x Aa / Bb x Bb
KH : 1 : 1 → P : Bb x bb/ Aa x aa
→ Các kiểu gen của P thỏa mãn là: (2), (3).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP