Cho con đực thân đen thuần chủng giao...

Quy Luật Di Truyền Cho con đực thân đen thuần chủng giao phối với con...

0
Quy Luật Di Truyền

Cho con đực thân đen thuần chủng giao phối với con cái thân xám thuần chủng (P), thu được F 1 đồng loạt thân xám. Ngược lại, khi cho con đực thân xám thuần chủng giao phối với con cái thân đen thuần chủng (P), thu được F 1 đồng loạt thân đen. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Gen quy định tính trạng nằm ở lục lạp.
B. Gen quy định tính trạng nằm trên NST thường
C. Gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính.
D. Gen quy định tính trạng nằm ở bào quan ti thể

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án d
ta thấy con lai f 1 luôn có kiểu hình giống mẹ
→ tính trạng màu sắc thân di truyền theo dòng mẹ
→ gen quy định tính trạng nằm ở ngoài tế bào chất, mà đây là động vật nên gen quy định tính trạng
nằm ở bào quan ti thể.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP