Cho các đặc điểm sau: 1 Gen là...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Cho các đặc điểm sau: 1. Gen là một đoạn ...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Cho các đặc điểm sau:
1. Gen là một đoạn ADN, mang thông tin di truyền mã hóa cho một loại sản phẩm
nhất đinh.
2. Khi gen đột biến biểu hiện ra kiểu hình thì thường là vô hại.
3. Nếu bộ ba mở đầu trên mạch mã gốc của gen bị thay đổi thì có thể làm cho sản
phẩm của gen là mARN không được dịch mã.
4. Các bộ ba có vai trò kết thúc quá trình dịch mã trên mạch mã gốc là: 3’ TTA 5’;
3’ TXA5’; 3’ XAT 5’.
5. Sản phẩm phiên mã của gen cấu trúc ở sinh vật nhận thực là mARN sơ khai.
Có bao nhiêu đặc điểm về gen là ?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các đặc điểm đúng về gen là: (1), (3), (5).
(2) sai do đột biến gen biểu hiện ra kiểu hình tùy theo tính chất của dạng đột biến và ảnh hưởng của môi trường thì có thể gây hại hoặc trung tính hoặc có lợi. Nhưng phần nhiều là gây hại vì qua hàng triệu năm lịch sử, CLTN đã giữ lại những tổ hợp gen thích nghi nhất. Do đó sự biến đổi trong kiểu gen thường gây nên hại nhiều hơn lợi

(4) sai do bộ 3 mang thông tin kết thúc phiên mã là 5’ UAA 3’; 5’ UGA 3’; 5’ UAG 3’ tương ứng trên mạch mã gốc ADN sẽ là: 3’ ATT 5’; 3’ AXT 5’; 3’ ATX 5’.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP