Phân tử ADN ở vùng nhân của E...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Phân tử ADN ở vùng nhân của E.coli có tổn...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Phân tử ADN ở vùng nhân của E.coli có tổng số liên kết hidro là 3450 liên kết. Trên mạch 1 có số lượng nuclêôtit loại G bằng loại X và số X gấp 3 lần nuclêôtit loại A trên mạch đó. Số lượng nuclêôtit loại A trên mạch 2 gấp 5 lần số lượng A trên mạch 1. Xác định phương án trả lời sai:
A. Mạch 2 có số lượng các loại nucleotit A= 575; T=115 ; G= 345; X= 345.
B. phân tử ADN có A=T=G=X=690.
C. Số lượng liên kết hóa trị giữa các nuclêôtit trong phân tử ADN trên là 2758.
D. khi phân tử ADN nhân đôi 2 lần đã lấy từ môi trường 2070 nu loại A và 2070 nuclêôtit loại
X.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C
Ta có G 1 = X 1 = 3A 1 → G=X= 6A 1 ; A 2 = 5A 1 →A = T = 6A 1 → A=T=G=X
H= 2A + 3G = 3450 → 12A 1 + 18A 1 = 3450 =115 → N = 24A 1 = 2760 nucleotit , A=T=G=X = 690
→ B đúng
Ta có A 2 = 5A 1 = 575 ; T 2 = A 1 = 115; G 2 =X 2 = G 1 = X 1 = 3A 1 = 345 → A đúng
Số liên kết hóa trị là N (vì là ADN vòng) → C sai
Khi gen nhân đôi 2 lần số nucleotit loại X mt = A mt = A(2 2 – 1) = 2070 → D đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP